Održana treća informativno-edukativna radionica u sklopu projekta "Potrošačka školica"

U subotu, 07. rujna 2019. godine, u Demokratskom rasadniku Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, održana je treća informativno - edukativna radionica u sklopu projekta "Potrošačka školica" s temom "Prava iz javnih usluga - komunalne usluge i usluge odvoza biorazgradivog i mješovitog otpada".

Predavanje su održali voditeljica projekta Monika Milčić i izvoditelj na projektu Dean Radišić iz MREŽNICE – udruge za zaštitu potrošača grada Duge Rese, te su potrošačima kasnije pomogli u rješavanju njihovih konkretnih problema. Svi su polaznici radionice dobili i informativni letak s najvažnijim informacijama.

 

Na radionici je sudjelovala i gospođa Josipa Škrtić Pucarević, direktorica pružatelja javne usluge odvoza biorazgradivog i komunalnog otpada na području Duge Rese, Čistoće Duga Resa d.o.o. koja je odgovarala na sve upite potrošača i objasnila razloge povišenja cijena javne usluge kao i probleme s kojima se susreće davatelj javne usluge.

Voditeljica projekta Monika Milčić upoznala je sudionike radionice sa pravnim okvirom i sustavom sakupljanja komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj. Objasnila je što sve čini Ugovor o korištenju javne usluge te kako se formira njegova cijena kako kod odvoza otpada tako i kod vodnih usluga,

Gospodin Dean Radišić potrošačima je objasnio prava i obveze korisnika i davatelja javne usluge te pravne lijekove i način zaštite potrošača. Potaknut upitima potrošača na prošlim radionicama detaljno je objasnio grobnu naknadu.

Zahvaljujemo svima koji su došli na radionicu, a osobito gradu Dugoj Resi i gospodinu Igoru Črnugelju što su nam ustupili prostor Demokratskog rasadnika za održavanje treće informativno-edukativne radionice, te vas sve pozivamo na četvrtu radionicu u subotu 12. listopada 2019. godine s temom „Suvlasnički odnosi“ koju će izvoditi voditeljica projekta Monika Milčić, i izvoditelj na projektu Dean Radišić.

Nositelj projekta „Potrošačka školica“ je „MREŽNICA“ – udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese, a „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske je partner na projektu „Potrošačka školica“ kojeg financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 47.704,55 kuna kroz Javni natječaj za dodjelu financijske podrške projektnima udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godini.

 

Back to Top