Održana peta informativno-edukativna radionica u sklopu projekta "Potrošačka školica"

U subotu, 09. studenoga 2019. godine, u Demokratskom rasadniku Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, održana je peta informativno - edukativna radionica u sklopu projekta "Potrošačka školica" s temom "Telekomunikacijske usluge i RTV pristojba".

Predavanje su održali voditeljica projekta Monika Milčić i izvoditelj na projektu Dean Radišić iz „MREŽNICE“ – udruge za zaštitu potrošača grada Duge Rese, te su potrošačima kasnije pomogli u rješavanju njihovih konkretnih problema. Svi su polaznici radionice dobili i informativni letak s najvažnijim informacijama.

 

Voditeljica projekta Monika Milčić upoznala je sudionike radionice sa pretplatničkim ugovorom, i objasnila da se ugovor s operatorom može sklopiti u poslovnim prostorijama operatora, izvan poslovnih prostorija, na daljinu i zahtjevnom za prijenos broja drugom operatoru te da obavezno trajanje ugovora ne može biti dulje od dvije godine. Nakon dvije godine ugovor se nastavlja pod ugovorenim uvjetima ali bez ugovorne obveze. Napomenula je kako kod ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu korisnik ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana sklapanja istog. Objasnila je obveze operatora, način prijenosa broja drugom operatoru i raskid pretplatničkog ugovora. Poseban naglasak stavila je na prigovor i reklamaciju potrošača te prijavu operatora HAKOM-u.

Gospodin Dean Radišić potrošače je educirao o tome da je RTV pristojba državna potpora koju su obvezni plaćati svi vlasnici ili posrednici prijamnika u Republici Hrvatskoj u cilju osiguravanja sredstva za rad javnog medijskog servisa te financiranje Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija i rada Hrvatskog audiovizualnog centra. Zahtjev za odjavu prijamnika može se podnijeti samo zbog:

  • Neposjedovanja prijamnika u domaćinstvu
  • Odlaska u Dom umirovljenika
  • Smrt obveznika plaćanja mjesečne pristojbe.

Na radionici nam se pridružio gospodin Željko Tomašić iz  "VUKANOVČARA" - društva za zaštitu potrošača Međimurja koji je iznio bogato iskustvo vezano uz temu radionice.

Nakon samog predavanja potrošačima su izvoditelji radionice odgovarali na pitanja u vezi RTV pristojbe i obveze njezina plaćanja kao i načinima raskida pretplatničkih ugovora.

Zahvaljujemo svima koji su došli na radionicu, a osobito gradu Dugoj Resi i gospodinu Igoru Črnugelju što su nam ustupili prostor Demokratskog rasadnika za održavanje pete informativno-edukativne radionice, te vas sve pozivamo na šestu radionicu u subotu 07. prosinca 2019. godine s temom "Ravnopravnost potrošača i direktni marketing trgovaca". Nositelj radionice na temu „Ravnopravnost potrošača i direktni marketing trgovca“ je partner na projektu „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske.

Nositelj projekta „Potrošačka školica“ je „MREŽNICA“ – udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese, a „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske je partner na projektu „Potrošačka školica“ kojeg financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 47.704,55 kuna kroz Javni natječaj za dodjelu financijske podrške projektnima udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godini.

 

Back to Top