Projekt Potrošačka školica

"MREŽNICA" - udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese, zajedno s „POTROŠAČICA“ - društvom za zaštitu potrošačica  Hrvatske provodi projekt "Potrošačka školica" koji u potpunosti financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na temelju Javnog natječaja za dodjelu financijske podrške projektima udruga koje djeluju na području zaštite potrošača u 2019. godini, u kojem je naglasak na preventivnoj zaštiti i edukaciji potrošača kako do kršenja njihovih prava ne bi niti došlo.

           Cilj projekta „Potrošačka školica“ je svim zainteresiranim potrošačima na području našeg grada i županije pomoći u edukaciji i informiranju o potrošačkim pravima i obavezama potrošača na hrvatskom i europskom tržištu, te edukacija potrošača o načinima zaštite njihovih potrošačkih prava. 

          Obzirom da su potrošači često u neravnopravnom položaju u odnosu na trgovca, temeljna informiranost iz područja zaštite potrošačkih prava iznimno je važna da bi potrošač postao ravnopravni partner na tržištu tj. da se kod potrošača probudi svijest da je potrošač regulator tržišta, a ne slabija strana na tržištu. Ujedno je cilj doprijeti do svakog potrošača već u preventivnoj fazi zaštite potrošačkih prava sa pravovremenim, cjelovitim i istinitim informacijama, temeljem kojih potrošač može donijeti najpovoljniju odluku o kupovini robe ili usluge za sebe.

         Najvažnija aktivnost koja će biti provedena u projektu „Potrošača školica“ su informativno – edukativne radionice za sve potrošače. Ukupno ćemo ih održati 9 u prostoru Demokratskog rasadnika u Pučkom otvorenom učilištu u Dugoj Resi i ovim putem zahvaljujemo gradu Duga Resi i gospodinu Igoru Črnugelju što su nam ustupili prostor za provedbu radionica. Svaka radionica ima različitu temu i nakon svake radionice potrošači će nam se moći obratiti sa svojim konkretnim problemima kako bismo im pomogli u njihovom rješavanju. Na svakoj radionici svim prisutnima podijeliti ćemo letak sa informacijama za potrošače vezan na temu te radionice, a na nekim radionicama sudjelovati će i stručni gosti koji će svojim znanjem i iskustvom sigurno pomoći građanima.

        Prva radionica održava se već u subotu 06. srpnja 2019. godine u Demokratskom rasadniku u Dugoj Resi i počinje u 10:00 sati pa pozivamo sve da dođu i upoznaju se sa svojim potrošačkim pravima. Tema prve radionice su „Opća prava potrošača“. Tu ćemo upoznati potrošače s njihovim najvažnijim pravima, a teme kasnijih radionica odnosit će se na pojedina područja zaštite potrošača.

        Druga radionica održava se vikend nakon prve, 13. srpnja 2019., također u Demokratskom rasadniku u Dugoj Resi i počinje u 10:00 sati a tema je „Ovrha“. Predavanje o novom ovršnom zakonu i iskustvima potrošača održati će Marija Perušić, struč.spec.oec. iz društva „POTROŠAČICA“, zajedno s gošćom financijskom savjetnicom. Mislimo da je ova tema veoma aktualna i da će biti iznimno korisna za sve potrošače.

        Nakon spomenute dvije radionice (Opća prava potrošača i Ovrha), iduća se održava 07. rujna a tema će biti „Prava iz javnih usluga – komunalne usluge i usluge odvoza biorazgradivog i mješovitog otpada“. 12 listopada održat će se radionica s temom „Suvlasnički odnosi“ a 09. studenog „Telekomunikacijske usluge i RTV pristojba“. Potom slijedi još jedna radionica na kojoj sudjeluje društvo „POTROŠAČICA“, 07. prosinca s temom „Ravnopravnost potrošača i direktni marketing trgovaca“. Radionice se nastavljaju i u 2020. godini. Prva je 11. siječnja s temom „Materijalni nedostatak stvari i garancija“, zatim 08. veljače „E-trgovina i financijske usluge“ s društvom „POTROŠAČICA“. Posljednja radionica u sklopu projekta održat će se 14. ožujka u povodu Svjetskog dana zaštite potrošača s temom „Zakonodavni okvir i prava potrošača u EU“.

        Pozivamo potrošače da dođu na naše radionice, na prvu u subotu 06.srpnja 2019. u 10:00 sati u Demokratskom rasadniku u Dugoj Resi. Upoznat ćemo vas s vašim pravima te ćete na taj način lakše rješavati svoje potrošačke probleme. U borbi za ostvarenje svojih prava morate  biti odlučni, strpljivi i ustrajni i rezultat sigurno neće izostati!

        U nastavku donosimo datume i teme radionica u sklopu projekta "Potrošačka školica"

 

»Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti „MREŽNICE“ udruge za zaštitu potrošača grada Duge Rese i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati odrazom stajališta Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta«

Back to Top